Yalla Jönköpings kvinnor berättar 

Alya

Bra att jobba med kvinnor. Bra att jobba tillsammans. Bra att jobba - hemma inte bra. Jag tycker om att jobba med städ."

Nabila

Jag  är glad när jag jobbar tillsammans med systrar. Flera händer är bättre. Många kvinnor tillsammans blir en familj. Jag är jättenöjd att få jobba i Yalla Jönköping, jag trivs jättebra."

Maysoun

Allt är bra med Yalla Jönköping. Städa är bra. Alla kvinnor jobba tillsammans är bra. Systrar tillsammans är bra."

Varför vi finns

Syftet med Yalla Jönköping är att:
- stödja människor från ett utanförskap till integrering och social gemenskap samt stärka huvudsakligen utrikesfödda kvinnors möjlighet till arbete och utbildning.
- skapa och driva mångkulturella platser för både fritid och sysselsättning
.

Vår bakgrund

Yalla Jönköping är sprunget ur projektet Trappa Upp. Ett tvåårigt projekt som Coompanion startade i januari 2019, med finansiering av Tillväxtverket. Trappa Upp genomfördes i samverkan med Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ beläget i Rosengård, Malmö. Syftet med Trappa Upp var att hjälpa utrikesfödda kvinnor, som står allra längst från arbetsmarknaden, att komma närmre jobb och egenförsörjning i Sverige. Under projekttiden fick ett 40-tal kvinnor lära sig olika moment som hör arbetslivet till, med ett särskilt fokus på lokalvård och kök. Ett av projektmålen var att starta ett socialt företag likt Yalla Trappan och i november 2019 bildades Yalla Jönköping ideell förening. Föreningen startades av ABF Jönköpings Län, Svenska Kyrkan Jönköping och Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening. I uppstarten var också Länsförsäkringar Jönköping och Vätterhem med och gjorde det möjligt att anställa en verksamhetsledare.