Välkommen att kontakta oss

VERKSAMHETSLEDARE

Städ
Samarbeten
Verksamhetsfrågor

Johanna Basth

tel: 070-7400940
mail: johanna@yallajonkoping.se

ordförande

Medlemskap
Frågor kring föreningen

Inger Gustafsson
tel: 070-8721751
mail: inger.sigrid@gmail.com

EKONOMIANSVARIG

Ekonomi

Ellen Ihs
tel: 076-1384420
mail: ellen@yallajonkoping.se