Välkommen ATT KONTAKTA OSS


VERKSAMHETSLEDARE

Städ
Samarbeten
Verksamhetsfrågor 

Ulrika Toorell

tel: 076-028 028 6
mail: ulrika@yallajonkoping.se

VERKSAMHETSLEDARE

Föräldraledig

Johanna Basth
ORDFÖRANDE

Medlemskap
Frågor kring föreningen

Inger Gustafsson
tel: 070-8721751
mail: inger.sigrid@gmail.com

EKONOMIANSVARIG

Ekonomi

Ellen Ihs
tel: 076-1384420
mail: ellen@yallajonkoping.se